Terme van die diens

Algemene Diens

WETTELIKE BESKERMING

Deur ons webwerf te gebruik en ons produkte te bestel, stem u in tot die volgende bepalings

U moet ouer as 18 wees

Onder geen omstandighede mag ons produkte in menslike proewe in die Verenigde Koninkryk gebruik word sonder die binnelandse kantoor of MHRA nie. Dit is nie ondersoekmedisyne nie.

Ons SARMS-produkte word slegs vir navorsingsdoeleindes verkoop.

Alle produkte wat op hierdie webwerf geadverteer, verkoop of andersins vermeld word, is: NAVORSING LABORATORIUMchemikalieë

 

ALGEMENE VOORWAARDES EN VOORWAARDES OOREENKOMS: ALLE klante MOET ten minste 18 jaar oud wees om ons produkte te koop.

LEES EN HERSIEN ASSEBLIEF DIE VOLGENDE VOORWAARDES EN VOORWAARDES VAN GEBRUIKOOREENKOMS NADELIK Voordat u hierdie webwerf en geassosieerde dienste gebruik.

Deur hierdie webwerf te gebruik, stem u in tot die bepalings en voorwaardes vir gebruik. As u nie saamstem nie, moet u die inligting hierin verlaat en verontagsaam.

www.sarmsstore.co.uk behou die reg voor om die bepalings en gebruiksvoorwaardes te eniger tyd, geheel of gedeeltelik, te verander sonder om vooraf kennisgewing aan u te gee. Daarom moet u hierdie bladsy altyd hersien voordat u hierdie webwerf en / of dienste gebruik om te verseker dat u die bepalings verstaan ​​waaronder u toegang verkry.

U gebruik van ons webwerf, tensy anders vermeld, word u gebruik van hierdie webwerf onderhewig aan die bepalings en voorwaardes vir gebruik en die privaatheidsbeleid van die webwerf, wat hierin opgeneem word deur hierdie verwysing. By die gebruik van hierdie webwerf word u verbied om inligting, produkte of dienste wat op hierdie webwerf verkry of gesien word, te verander, te versprei, te reproduseer, te publiseer, te lisensieer, oor te dra of te verkoop. U mag egter harde kopieë van enige materiaal op hierdie webwerf vertoon, aflaai of afdruk vir u eie, nie-kommersiële gebruik, solank u nie die inhoud wysig of kopiereg, handelsmerk of ander kennisgewing verwyder nie. Enige ander gebruik van die inligting op hierdie webwerf is verbode sonder ons skriftelike toestemming.

Die gebruik van inligting wat hierdie webwerf bied, hoewel nuttig, mag nie gebruik word as 'n plaasvervanger vir die advies van u eie adviseur nie. Inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar is, is nie bedoel om gebruik te word om enige mediese toestand of siekte te diagnoseer nie. Produkte op hierdie webwerf word slegs vir navorsingsdoeleindes verkoop. www.sarmsstore.co.uk behou die reg voor om foutiewe of tipografiese foute in die inligting op hierdie webwerf reg te stel, en is nie aanspreeklik vir sulke foute nie. Inligting kan sonder kennisgewing verander of opgedateer word, en pryse en beskikbaarheid van goedere en dienste kan sonder kennisgewing verander word.

GEEN ADVIES AANBIED NIE.

Die inhoud is slegs vir informatiewe doeleindes en is nie bedoel om u spesifieke advies te gee nie, en daar moet nie op hulle vertrou word nie. U moet nie optree of op die inhoud staatmaak sonder om advies van 'n professionele persoon in te win nie.
PRODUKTE WAT OP HIERDIE WEBWERF VERKOOP WORD, IS SLEGS VIR NAVORSINGSDOELEINDES.

VRYWARING.

U stem hiermee in om skadeloosstelling te hou en te hou www.sarmsstore.co.uk, en ons filiale, filiale, beamptes, direkteure, agente, mede-handelsmerke, vennote en werknemers wat skadeloos is van enige eis of eis, insluitend redelike advokaatgelde wat deur enige derde party gemaak word as gevolg van of voortspruitend uit u gebruik van die inhoud op hierdie webwerf , of enige inhoud wat u via hierdie webwerf instuur, plaas of oordra, u gebruik van hierdie webwerf, u verbinding met hierdie webwerf, u skending van hierdie ooreenkoms vir bepalings en voorwaardes, of u skending van enige ander regte.

SKAKELS / SAGTEWARE.

Skakels vanaf of na webwerwe buite hierdie webwerf is slegs bedoel vir gerief. www.sarmsstore.co.uk beoordeel, onderskryf, goedkeur of beheer nie, en is nie verantwoordelik vir enige webwerwe wat van of na hierdie webwerf gekoppel is nie, die inhoud van daardie webwerwe, die derde partye wat daarin genoem word, of hul produkte of dienste nie. Die skakel na enige ander webwerf is op u eie risiko en www.sarmsstore.co.uk sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir enige skade in verband met die skakel nie. www.sarmsstore.co.uk en verwerp alle waarborge, uitdruklik en stilswyend oor die akkuraatheid, geldigheid en wettigheid van enige materiaal of inligting wat op daardie webwerwe gevind word. Skakels na aflaaibare sagteware-webwerwe is slegs gerieflik en www.sarmsstore.co.uk is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir probleme of gevolge verbonde aan die aflaai van die sagteware nie. Die gebruik van enige afgelaaide sagteware word onderhewig aan die bepalings van die lisensieooreenkoms, indien enige, wat die sagteware vergesel of voorsien.

BESKIKBAARHEID VAN ONS WEBWERF

Hierdie webwerf is gewoonlik beskikbaar vir gebruikers Vier-en-twintig (24) uur per dag, Sewe (7) dae per week, Driehonderd Vyf en sestig (365) dae per jaar. Maar www.sarmsstore.co.uk behou die reg voor om ons webwerf te eniger tyd, om watter rede ook al, en vir enige tyd onbeskikbaar te maak. Deur hierdie webwerf te gebruik, stem u in dat www.sarmsstore.co.uk sal nie aanspreeklik wees vir enige skade wat voortspruit uit of verband hou met sodanige onderbreking, opskorting of beëindiging van hierdie webwerf en / of die dienste of produkte daarin vervat nie. Na aanvaarding van hierdie gebruiksvoorwaardes www.sarmsstore.co.uk magtig u om die inhoud op die webwerf slegs vir u persoonlike gebruik te sien. Die materiaal op die webwerf is slegs bedoel vir individue wat navraag daaroor doen www.sarmsstore.co.uk se produkte of dienste. As u nie vir sulke doeleindes toegang tot die webwerf het nie, kan u die webwerf nou gebruik. Vir sekerheid is gebruik deur nie-individue of die agente, prokureurs of verteenwoordigers van nie-individue verbode.

INLIGTING WAT JY VERSKAF.

www.sarmsstore.co.uk of ons versameling en / of gebruik van inligting wat u verskaf tydens die gebruik of besoek van hierdie webwerf, word beheer deur die www.sarmsstore.co.uk Privaatheidsbeleid en Gebruiksvoorwaardes-ooreenkoms. Deur hierdie webwerf te gebruik, verleen u ons die regte daarin vervat. As u hierdie webwerf gebruik, mag u geen inligting op hierdie webwerf oplaai, versprei of op 'n ander manier publiseer wat as onwelvoeglik, lasterlik, lasterlik, dreigend, beledigend, onwettig, 'n inbreuk op privaatheidsregte of andersins aanstootlik beskou kan word nie, of 'n oortreding kan uitmaak of aanmoedig van enige wet. Behalwe vir die individueel identifiseerbare inligting wat volgens u privaatheidsbeleid van u versamel word, sal alle kommentaar, opmerkings, voorstelle, idees of ander inligting wat gekommunikeer word, die uitsluitlike eiendom van www.sarmsstore.co.uk en jy gee aan www.sarmsstore.co.uk 'n royalty-vrye, ewige, onherroeplike, wêreldwye, nie-eksklusiewe lisensie om dieselfde te gebruik of weer te gee. www.sarmsstore.co.uk staan ​​vry om sodanige inligting vir enige en alle doeleindes te kopieër, bekend te maak, te versprei of te ontleed en is geensins verplig om u vir sodanige inligting te vergoed nie.

VRYWARING VAN GARANTIES.

www.sarmsstore.co.uk bied inhoud op hierdie webwerf as 'n diens aan u, ons kliënt. Hierdie webwerf kan nie en bevat nie inligting oor alle toepassings vir produkte wat verkoop word nie. Dit bevat moontlik nie alle inligting wat van toepassing is op u persoonlike omstandighede of u gebruik van produkte wat verkoop word nie. Die inhoud van hierdie webwerf, die webwerfbediener wat dit beskikbaar stel, en die dienste en produkte www.sarmsstore.co.uk bied op hierdie webwerf, word voorsien op 'n "soos dit is" en "soos beskikbaar" sonder enige waarborg, hetsy uitdruklik, stilswyend of wettig. www.sarmsstore.co.uk wys aanspreeklik uit vir tegniese mislukkings (insluitend hardeware- of sagteware-mislukkings), onvolledige, deurmekaar of vertraagde rekenaaruitsendings, en / of tegniese onakkuraathede, sowel as ongemagtigde toegang tot gebruikersuitsendings deur derde partye. Verder, www.sarmsstore.co.uk waarborg of waarborg nie dat geen virusse of ander besoedelende of vernietigende eienskappe oorgedra sal word nie, of dat u rekenaarstelsel nie skade sal berokken nie. U is alleen verantwoordelik vir voldoende beskerming en rugsteun van data en / of toerusting en om alle voorsorgmaatreëls te tref om na rekenaarvirusse of ander vernietigende eienskappe te soek. Deur u gebruik van hierdie webwerf erken u dat sodanige gebruik op u eie risiko is, insluitend die verantwoordelikheid vir alle koste verbonde aan alle nodige diens of herstelwerk aan enige toerusting wat u in verband met hierdie webwerf gebruik. Tot die volle mate wat nie deur toepaslike wetgewing uitgesluit word nie www.sarmsstore.co.uk, hul mediese adviseurs, verskaffers, konsultante, direkteure en werknemers vrywaar en sluit alle waarborge uit ten opsigte van alle inhoud, uitdruklik, stilswyend of statutêr. Hierdie vrywaring sluit in, maar is nie beperk nie tot enige waarborge of verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel en nie-oortreding. www.sarmsstore.co.uk waarborg nie dat die inhoud akkuraat, volledig of aktueel is nie. www.sarmsstore.co.uk waarborg nie dat hierdie webwerf sonder foute sal werk nie, dat gebreke reggestel sal word of dat hierdie webwerf of die webwerfbediener wat dit beskikbaar stel, vry is van virusse of ander skadelike komponente nie. Prys- en beskikbaarheidsinhoud, sowel as ander inhoud wat op hierdie webwerf voorkom of daaruit toeganklik is, kan sonder kennisgewing verander word. u erken en stem in voordat u enige produk gebruik, moet u enige inligting van belang op die produkverpakking bevestig. U aanvaar verantwoordelikheid vir die akkuraatheid,

Voordat u enige produk gebruik, moet u die inligting wat op u produkverpakking van belang is, bevestig. U aanvaar die verantwoordelikheid vir die akkuraatheid, toepaslikheid en wettigheid van enige inligting wat u verskaf www.sarmsstore.co.uk. as gedeeltelike oorweging vir u toegang tot hierdie webwerf en die gebruik van die inhoud daarvan, stem u in dat www.sarmsstore.co.uk is op geen enkele manier teenoor u aanspreeklik vir besluite wat u neem of u optrede of nie-optrede in die vertroue op die inhoud nie. stem u ook in dat die totale aanspreeklikheid van www.sarmsstore.co.uk wat voortspruit uit of verband hou met u gebruik en toegang ongeag die vorm van aksie of eis (byvoorbeeld kontrak, waarborg, onheil, nalatigheid, streng aanspreeklikheid, professionele wanpraktyk, bedrog of ander basisse vir eise), is beperk tot die koopprys van enige items waaruit u gekoop het www.sarmsstore.co.uk in die toepaslike transaksie.www.sarmsstore.co.uk is in geen geval aanspreeklik vir enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike of strafskade nie, selfs al is www.sarmsstore.co.uk is in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. Dit is 'n omvattende beperking van aanspreeklikheid wat van toepassing is op alle verliese en skadevergoeding van enige aard. As u ontevrede is met hierdie webwerf of die inhoud daarvan (insluitend die gebruiksvoorwaardes), is u enigste uitsluitlike oplossing om die gebruik van hierdie webwerf te staak. Aangesien sommige jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir toevallige of gevolglike skade toelaat nie, is sodanige beperking moontlik nie op u van toepassing nie.

DIE PRODUKTE WAT ONS AANBIED, IS ALLEEN BEDOEL VIR DIE GEBRUIK VAN LABORATORIESE NAVORSING.

By die aankoop van een van hierdie items erken die klant dat daar risiko's verbonde is aan die verbruik of verspreiding van hierdie produkte. Hierdie chemikalieë is NIE bedoel om as toevoegings vir voedsel, dwelms, skoonheidsmiddels, huishoudelike chemikalieë of ander onvanpaste toepassings te gebruik nie. Die lys van 'n materiaal op hierdie webwerf is nie 'n lisensie vir die gebruik daarvan in stryd met enige patent nie. Al die produkte sal slegs deur gekwalifiseerde en behoorlik opgeleide professionele persone hanteer word. Alle klante verklaar en waarborg dat hulle deur middel van hul eie oorsig en studie ten volle bewus is van en kennis dra van die volgende: Regeringsregulasies met betrekking tot die gebruik en blootstelling aan alle produkte. Die gesondheids- en veiligheidsgevare verbonde aan die hantering van die produkte wat hulle koop. Die noodsaaklikheid om voldoende te waarsku oor die gesondheids- en veiligheidsgevare verbonde aan enige produkte. www.sarmsstore.co.uk behou die reg voor om verkope van produkte aan ongekwalifiseerde individue te beperk en / of te weier as ons rede het om te glo dat misbruik sal plaasvind.

www.sarmsstore.co.uk produkte is uitsluitlik bedoel vir laboratoriumnavorsingsdoeleindes en moet, tensy anders vermeld, vir enige ander doeleindes gebruik word, insluitend maar nie beperk tot vitro-diagnostiese doeleindes, in voedselmedisyne, mediese toestelle of skoonheidsmiddels vir mense of diere of vir kommersiële doeleindes nie. Die koper stem in dat die produkte nie gesteriliseer of getoets is nie www.sarmsstore.co.uk vir veiligheid en doeltreffendheid in voedsel, medisyne, mediese toerusting, skoonheidsmiddels, kommersiële of enige ander gebruik.

Die koper verteenwoordig en waarborg uitdruklik aan www.sarmsstore.co.uk dat die koper produkte wat hy koop, behoorlik sal toets, gebruik, vervaardig en bemark www.sarmsstore.co.uk en / of materiaal vervaardig met produkte wat gekoop is by www.sarmsstore.co.uk in ooreenstemming met die praktyke van 'n betroubare persoon wat ervare is in die veld en streng voldoen aan alle toepaslike wette en regulasies, nou en hierna uitgevaardig. Die koper waarborg verder dat enige materiaal wat met 'n produk geproduseer word, nie in die sin van die Federale Wet op Voedsel-, dwelm- en Skoonheidsmiddels mag vervals of verkeerd gemerk word nie en dat dit nie materiaal mag wees wat kragtens Artikels 404, 505 of 512 van die Wet mag wees nie. , word in die interstaatlike handel bekendgestel. Die koper besef dat, aangesien www.sarmsstore.co.uk produkte is, tensy anders vermeld, uitsluitlik vir navorsingsdoeleindes bedoel, en dit is moontlik nie op die inventarislys van die Wet op die Beheer van Giftige Stowwe (TSCA) nie. Die koper aanvaar die verantwoordelikheid om te verseker dat die produkte wat gekoop word by www.sarmsstore.co.uk is goedgekeur vir gebruik onder TSCA, indien van toepassing.

Die koper het die verantwoordelikheid om die gevare te verifieer en om verdere navorsing te doen wat nodig is om die gevare verbonde aan die gebruik van produkte wat gekoop word, te leer www.sarmsstore.co.uk. Geen produkte gekoop vanaf www.sarmsstore.co.uk word, tensy anders vermeld, beskou as voedsel, dwelms, mediese toestelle of skoonheidsmiddels. AL die produkte en dienste wat aangebied word, is slegs vir NAVORSINGSDOELEINDES. ENIGE van hierdie materiale mag / mag onder GEEN omstandighede vir ontspanningsdoeleindes of menslike gebruik gebruik word nie. en www.provenpeptides.com is NIE aanspreeklik vir ENIGE skade wat veroorsaak kan word deur nalatigheid, mishandeling of enige ander onvoorsiene saak nie.

GEBRUIKE EN PATENTE.

By die aankoop van hierdie produkte erken die kliënt dat daar gevare verbonde is aan die gebruik daarvan. Die kliënt verteenwoordig en waarborg aan ons dat hulle vanuit die kliënt se eie onafhanklike oorsig en studie ten volle bewus en kundig is oor:

(Ek). Die gesondheids- en veiligheidsgevare verbonde aan die hantering van die gekoopte produkte;
(II). Industriële higiëne-beheermaatreëls wat nodig is om sy werkers teen sulke gesondheids- en veiligheidsgevare te beskerm;
(III). Die behoefte om voldoende te waarsku oor gesondheids- en veiligheidsgevare verbonde aan produkte; en
(IV). Regeringsvoorskrifte rakende die gebruik van en blootstelling aan sulke produkte. Ons behou ons die reg voor om die verkope van produkte te beperk of nie produkte aan ongekwalifiseerde klante te verkoop nie.

Enige antwoorde per e-pos of plasing rakende u / my dier en die gebruik van ek / my / my / myne en u of uwe verwys na WEEFSELMONSTERS en proefpersone. Ons antwoorde impliseer NIE menslike gebruik nie en doen natuurlik niks onwettigs met enige iets op hierdie webwerf nie.

Die koper waarborg dat hy verbonde is aan 'n laboratorium, instelling, universiteit of ander navorsingsgebaseerde instelling wat die aankoop en gebruik van produkte wat deur www.sarmsstore.co.uk, slegs vir navorsingsdoeleindes. Verder moet iemand by www.sarmsstore.co.uk wat nie die genoemde verbintenisse het nie, sal hulle 'n bedrieglike daad pleeg waarvoor hulle aanspreeklik gehou kan word.www.sarmsstore.co.uk behou die reg voor om keuring van die nodige ondersoeke uit te voer op die inligting wat verskaf word om seker te maak of dit akkuraat is. www.sarmsstore.co.uk kan na goeddunke verdere verifikasie van affiliasie vereis voordat die bestelling vervul word.

HELE OOREENKOMS.

Hierdie bepalings en voorwaardes en enige bepalings wat hierin opgeneem of na verwys word, vorm die volledige ooreenkoms tussen www.sarmsstore.co.uk en u met betrekking tot u gebruik van hierdie webwerf en die onderwerp hiervan, en vervang enige voorafgaande begrip of ooreenkomste (elektronies, mondeling of skriftelik) rakende die onderwerp, en mag nie gewysig of gewysig word nie, behalwe skriftelik, of deur www.sarmsstore.co.uk sodanige wysigings of wysigings aan te bring in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes vir die gebruik.

VERSKEIDELIKHEID.

As enige deel van hierdie ooreenkoms vir bepalings en voorwaardes onafdwingbaar geag word of bepaal word, sal sodanige deel tot die minimum vereiste uitgeskakel of beperk word. Die res van hierdie ooreenkoms vir bepalings en voorwaardes, insluitend enige hersiene gedeelte, bly en is van krag. Hierdie ooreenkoms vir bepalings en voorwaardes is die volledige ooreenkoms tussen ons wat u gebruik van hierdie webwerf bepaal.

Die opskrifte vervat in hierdie ooreenkoms vir bepalings en voorwaardes en die webwerf se privaatheidsbeleid is slegs ter verwysing.

OORMAG.

www.sarmsstore.co.uk is nie aanspreeklik vir enige vertraging of versuim in die uitvoering wat veroorsaak word deur omstandighede buite sy redelike beheer nie, insluitend, sonder beperking, vertragings as gevolg van terugbestellings van aangevraagde produkte, posvertragings, vertragings in die douane of verlore versendings.www.sarmsstore.co.uk is nie verantwoordelik om die kliënt in kennis te stel in geval van sulke vertragings nie. Die kliënt is alleen verantwoordelik om ander reëlings te tref om alternatiewe produkte aan te koop en enige koste verbonde aan sodanige aankope.

VOLLEDIGE OOREENKOMS.

Behalwe soos uitdruklik voorsien in 'n bepaalde 'wettige kennisgewing' op hierdie webwerf, vorm hierdie bepalings en voorwaardes die volledige ooreenkoms tussen u en hierdie webwerf met betrekking tot die gebruik van hierdie webwerf en inhoud. Deur op "Ek stem in" te klik wanneer u u bestelling plaas, stem u in met ons versending- en terugbetalingsbeleid.

Ons bied inligting met betrekking tot menslike gebruik as 'n verwysingsgids vir navorsers om te ontleed en help laboratoriumeksperimente.

Hierdie produkte word onder geen omstandighede vir menslike gebruik verkoop nie en ons kanselleer alle bestellings wat ons kan vermoed deur vir hierdie doel te gebruik.

Alle klante moet toesien dat enige chemikalieë wat by ons bestel word, wettig binne hul land is.

Britse klante moet daarop let dat SARMS tans nie 'n beheerde middel onder die Wet op misbruik van dwelms 1971 or Wet op psigo-stowwe 2016

Moet asseblief nie weer enige stowwe wat op hierdie webwerf gekoop word, vir menslike gebruik verkoop nie, want dit is onwettig onder die Wet op Medisyne 1968

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir voorvalle wat verband hou met menslike verbruik nie, nie beperk tot: besering, dood, ongeskiktheid, dwang, finansiële verlies

 

OORSIG

Hierdie webwerf word bedryf deur www.sarmsstore.co.uk. Op die hele webwerf verwys die terme "ons", "ons" en "ons" na Sarms Store. Sarms Store bied hierdie webwerf aan, insluitend alle inligting, gereedskap en dienste wat op hierdie webwerf beskikbaar is vir u, die gebruiker, op voorwaarde dat u alle bepalings, voorwaardes, beleide en kennisgewings wat hier vermeld word, aanvaar.

Met die besoek ons ​​webwerf en / of die aankoop van iets van ons, jy betrokke raak in ons "Service" en stem in om gebind te wees deur die volgende terme en voorwaardes ( "Bepalings en Voorwaardes", "Bepalings"), insluitende dié bykomende terme en voorwaardes en beleide hierin gekla en / of beskikbaar deur hyperlink. Hierdie diensvoorwaardes van toepassing op alle gebruikers van die webtuiste, insluitende maar nie beperk tot gebruikers wat implementeer, verskaffers, kliënte, handelaars, en / of bydraers van inhoud.

Lees asseblief hierdie Diens noukeurig deur voordat die toegang tot of die gebruik van ons webwerf. Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die werf, stem jy in om gebind te wees deur die bepalings van die Diens. As jy nie saamstem met al die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, dan kan jy nie toegang tot die webwerf of enige dienste. Indien die bepalings van die Service word beskou as 'n aanbod, word uitdruklik aanvaarding beperk tot hierdie Diens.

Enige nuwe funksies of gereedskap wat tot die huidige winkel bygevoeg word, sal ook onderhewig wees aan die Algemene Diens. Jy kan die mees onlangse weergawe van die Algemene Diens hersien op enige tyd op hierdie bladsy. Ons behou die reg om te werk, te verander of vervang enige deel van hierdie bepalings van die Service deur die plasing van updates en / of veranderinge aan ons webwerf. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie bladsy te gaan vir die veranderinge. Jou volgehoue ​​gebruik van of toegang tot die webwerf nadat van enige veranderinge behels die aanvaarding van die veranderinge.

Ons winkel word aangebied op Shopify Inc. Hulle bied ons die aanlyn e-commerce platform wat ons toelaat om ons produkte en dienste aan u te verkoop.

AFDELING 1 - AANLYN VOORWAARDES

Deur te stem met hierdie bepalings van die diens, wat jy verteenwoordig dat jy ten minste die ouderdom van meerderheid in jou staat of provinsie woon, of dat jy is die ouderdom van die meerderheid in jou staat of provinsie van verblyf en jy aan ons gegee het om jou toestemming te toelaat dat enige van jou afhanklikes om hierdie webwerf te gebruik.
Jy mag nie gebruik maak van ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel en jy mag nie, in die gebruik van die Diens, inbreuk maak op enige wette in jou jurisdiksie (insluitend, maar nie beperk tot kopiereg wette).
Jy moet nie uitsaai van enige wurms of virusse, of 'n kode van 'n vernietigende aard.
'N oortreding of skending van enige van die bepalings sal lei tot 'n onmiddellike beëindiging van dienste.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDES

Ons behou die reg om diens te weier om iemand vir enige rede te eniger tyd.
Jy verstaan ​​dat die inhoud (nie insluitend kredietkaart inligting), mag oorgedra word encrypted en betrek (a) oordrag via verskillende netwerke, en (b) veranderinge en aan te pas by die tegniese vereistes vir die verbinding netwerke of toestelle. Kredietkaart inligting word altyd geïnkripteer tydens die oordrag oor netwerke.
Jy dit nie eens om voort te plant, dupliseer, te kopieer, te verkoop, te verkoop of te ontgin enige gedeelte van die diens, die gebruik van die diens, of toegang tot die Diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens gelewer word, sonder die uitdruklike skriftelike toestemming deur ons .
Die opskrifte wat in hierdie ooreenkoms is ingesluit vir die gerief en sal nie beperk of anders raak hierdie bepalings.

AFDELING 3 - AKKURAATHEID, VOLTOOIHEID EN TYDIGHEID VAN INLIGTING

Ons is nie verantwoordelik indien inligting beskikbaar op hierdie webtuiste is nie, akkuraat, volledig of huidige. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir algemene inligting net, en moet nie staatgemaak word of gebruik word as die enigste grondslag vir besluite te neem sonder om primêre, meer akkuraat, meer volledige of meer tydige bronne van inligting. Enige afhanklikheid van die materiaal op hierdie webwerf is op jou eie risiko.
Hierdie site kan sekere historiese inligting. Historiese inligting, noodwendig nie, is nie die huidige en word verskaf vir jou verwysing alleenlik. Ons behou die reg om die inhoud van hierdie webwerf te verander op enige tyd, maar ons het geen verpligting om enige inligting op ons webwerf te werk. Jy stem saam dat dit jou verantwoordelikheid om veranderinge aan ons webwerf te monitor.

AFDELING 4 - WYSIGINGS AAN DIE DIENS EN PRYSE

Pryse vir ons produkte is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
Ons behou die reg om te eniger tyd te verander of te staak, die Service (of enige deel of die inhoud daarvan) sonder kennisgewing te eniger tyd.
Ons sal nie aanspreeklik wees aan u of enige derde party vir enige verandering, prys verandering, opskorting of beëindiging van die diens.

AFDELING 5 - PRODUKTE OF DIENSTE (indien van toepassing)

Sekere produkte of dienste beskikbaar mag wees uitsluitlik aanlyn deur middel van die webwerf. Hierdie produkte of dienste kan 'n beperkte hoeveelhede en onderhewig is om terug te keer of ruil net volgens ons Terug beleid.
Ons het alles in die werk gestel om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat die vertoon van enige kleur van u rekenaarmonitor akkuraat sal wees nie.
Ons behou die reg, maar is nie verplig om die verkope van ons produkte of dienste te beperk tot enige persoon, geografiese gebied of jurisdiksie. Ons kan hierdie reg uitoefen op 'n geval-tot-geval basis. Ons behou die reg om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied te beperk. Alle beskrywings van produkte of produk pryse is onderhewig aan verandering op enige tyd sonder kennisgewing aan die diskresie van ons. Ons behou die reg om enige produk te staak op enige tyd. Enige aanbod vir enige produk of diens op hierdie webwerf is nietig waar verbied.
Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat aangekoop of verkry word deur jou verwagtinge sal voldoen, of dat enige foute in die Diens sal reggestel word.

AFDELING 6 - AKKURAATHEID VAN BILLING EN REKENING INLIGTING

Ons behou die reg voor om enige bestelling wat u by ons plaas, te weier. Ons mag, volgens ons uitsluitlike diskresie, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan insluit bestellings geplaas deur of onder dieselfde kliënt rekening, dieselfde kredietkaart en / of bestellings wat dieselfde faktuur en / of gestuur adres gebruik. As ons 'n bestelling aanbring of kanselleer, kan ons probeer om u in kennis te stel deur die e-pos en / of faktuur adres / telefoonnommer te kontak wat verskaf is op die oomblik dat die bestelling gemaak is. Ons behou die reg voor om bestellings te beperk of te verbied wat volgens ons uitsluitlike oordeel deur handelaars, handelaars of verspreiders geplaas word.

Jy stem huidige, volledige en akkurate aankoop en rekening inligting vir alle aankope gedoen by ons winkel te voorsien. U stem in om dadelik werk jou rekening en ander inligting, insluitend jou e-posadres en kredietkaart nommers en verval datums, sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kontak as dit nodig is.

Vir meer besonderhede, gaan na ons Opbrengste beleid.

AFDELING 7 - OPSIONELE TOOLS

Ons kan u voorsien met toegang tot derde party instrumente waaroor ons nie monitor of enige beheer of insette.
U erken en stem saam dat ons toegang tot sulke instrumente "soos dit is" en "soos beskikbaar" sonder enige waarborge, voorstellings of voorwaardes van enige aard en sonder enige endossement. Ons sal nie aanspreeklik hoegenaamd wat voortspruit uit of in verband met jou gebruik van die opsionele derde party instrumente.
Enige gebruik deur u van opsionele gereedskap aangebied deur die werf is geheel en al op eie risiko en diskresie en jy moet seker maak dat jy vertroud is met en goed te keur van die terme waarop gereedskap deur die betrokke derde party verskaffer (s) verskaf word.
Ons kan ook, in die toekoms, bied nuwe dienste en / of funksies deur die webwerf (insluitende, die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe funksies en / of dienste sal ook onderhewig aan die Algemene Diens.

AFDELING 8 - DERDE PARTY LINKS

Sekere inhoud, produkte en dienste wat beskikbaar is via ons Service kan insluit materiaal van derde partye.
Derde party skakels op hierdie webwerf mag jy na derde party webwerwe wat nie geaffilieer is met ons. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid en ons waarborg nie en sal nie enige aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige derdeparty-materiaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derde partye.
Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud of enige ander transaksies wat in verband met enige derdeparty-webwerwe gemaak word nie. Gaan asseblief die derdeparty se beleid en praktyke noukeurig na en maak seker dat u dit verstaan ​​voordat u enige transaksie aangaan. Klagtes, eise, kommer of vrae rakende derdeparty-produkte moet aan die derde party gerig word.

AFDELING 9 - GEBRUIKER KOMMENTAAR, TERUGVOERING EN ANDER INLEWINGS

Indien u op spesifieke versoeke spesifieke voorleggings stuur (byvoorbeeld wedstrydinskrywings) of sonder 'n versoek van ons, stuur u kreatiewe idees, voorstelle, voorstelle, planne of ander materiaal, of aanlyn, per e-pos, per pos of andersins. (Gesamentlik, 'kommentaar'), stem jy in dat ons enige tyd enige kommentaar wat u aan ons stuur, enige tyd sonder beperking kan wysig, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins in enige medium gebruik. Ons is en sal onder geen verpligting wees nie (1) om enige kommentaar in vertroue in stand te hou; (2) vergoeding te betaal vir enige kommentaar; Of (3) om op enige kommentaar te reageer.
Ons kan nie, maar het geen verpligting om te monitor, te wysig of te verwyder inhoud wat bepaal ons in ons uitsluitlike diskresie onwettige, beledigende, dreigende, lasterlik, pornografiese, onwelvoeglike of andersins verwerplik of skend enige party se intellektuele eiendom of hierdie Diens .
U stem in dat u kommentaar nie enige reg van enige derde party sal oortree nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg. U stem verder saam dat u kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of obseene materiaal bevat nie, of enige rekenaarvirus of ander wanware bevat wat die werking van die Diens of enige verwante webwerf op enige manier kan beïnvloed nie. U mag nie 'n valse e-pos adres gebruik, asof u iemand anders as uself is nie, of ons of derde partye mislei met betrekking tot die oorsprong van enige kommentaar. U is uitsluitlik verantwoordelik vir enige kommentaar wat u maak en hulle akkuraatheid. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige kommentaar wat deur u of enige derde party gepos word nie.

AFDELING 10 - PERSOONLIKE INLIGTING

Jou indiening van persoonlike inligting deur middel van die winkel word beheer deur ons Privaatheidsklousule. Ons Privaatheidsklousule te sien.

AFDELING 11 - FOUTE, ONNAUWIGHEDE EN OMISSIES

Soms is daar dalk inligting op ons webwerf of in die diens wat bevat tipografiese foute, foute of weglatings wat verband hou met die produk beskrywings, pryse, promosies, bied, produk gestuur koste, transit tye en beskikbaarheid wees. Ons behou die reg om enige foute, onakkuraathede of weglatings, reg te stel en te verander of te verander inligting of bestellings kanselleer indien enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf is verkeerd te eniger tyd sonder vooraf kennisgewing (insluitende nadat jy jou bestelling) .
Ons onderneem om geen verpligting om te werk, te wysig of te verduidelik inligting in die Diens of op enige verwante webwerf, insluitend sonder beperking, prys inligting, behalwe as deur die wet vereis. Geen spesifieke werk of verfris datum toegepas in die Diens of op enige verwante webwerf, moet in ag geneem word om aan te dui dat alle inligting in die Diens of op enige verwante webwerf is verander of verander.

AFDELING 12 - VERBODE GEBRUIK

In bykomend tot die ander verbod soos uiteengesit in die Algemene Diens, is jy verbied die gebruik van die webwerf of die inhoud daarvan: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander te vra om te verrig of deel te neem aan enige onwettige dade; (c ) 'n internasionale, federale, provinsiale of staat regulasies, reëls, wette, of plaaslike verordeninge te oortree; (d) om inbreuk maak op of in stryd met ons intellektuele eiendom regte of die intellektuele eiendom regte van ander; (e) om, misbruik, belediging teister , skade, laster, laster, verneder, intimideer of diskrimineer op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong, of ongeskiktheid; (f) vals of misleidende inligting in te dien; (g) te laai of virusse of enige ander tipe van kwaadwillige kode wat sal of mag op enige wyse wat die funksie of werking van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die Internet invloed gebruik word; (h) in te samel of die spoor van die persoonlike inligting van ander; (i) te spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruip, of skraap; (j) om enige onwelvoeglike of onsedelike doel, of (k) in te meng met of omseil die sekuriteit kenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die Internet. Ons behou die reg om jou gebruik van die Diens of enige verwante webwerf te beëindig vir die oortreding van enige van die verbode gebruike.

AFDELING 13 - UITSLUITING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

Ons waarborg nie, waarborg dat jou gebruik van ons diens sal wees ononderbroke, tydig, veilig of foutvry is nie.
Ons waarborg nie dat die resultate wat uit die gebruik van die diens verkry word, sal akkuraat en betroubaar.
Jy stem saam dat van tyd tot tyd kan ons die diens verwyder vir onbepaalde tydperke of kanselleer die diens te eniger tyd, sonder kennisgewing aan u.
U stem uitdruklik saam dat u gebruik van of onvermoë om te gebruik, die diens op u eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat u deur die diens gelewer word, is (behalwe soos dit uitdruklik deur ons verskaf word) verskaf vir u gebruik, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, of dit uitdruklik of uitdruklik beskikbaar is. Geïmpliseer, insluitend alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verkoopbaarheid, handelbare gehalte, fiksheid vir 'n bepaalde doel, duursaamheid, titel en nie-oortreding.
In geen geval sal Sarms Store, ons direkteure, beamptes, werknemers, filiale, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensiegewers aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis of enige direkte, indirekte, toevallige, straf, spesiale, of gevolgskade van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore spaargeld, verlies aan data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy in kontrak gebaseer, onregmatig (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, voortspruitend uit u gebruik van enige van die dienste of produkte wat met die diens verkry word, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met u gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van welke aard ook al as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat gepos, versend, of andersins via die diens beskikbaar gestel word, selfs al word hulle aangeraai om dit moontlik te maak. Aangesien sommige state of jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade in sulke state of jurisdiksies toelaat nie, sal ons aanspreeklikheid beperk word tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word.

AFDELING 14 - BESKULDIGING

U stem in om Sarms Store en ons ouer, filiale, filiaalmaatskappye, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensiehouers, diensverskaffers, subkontrakteurs, verskaffers, interns en werknemers vrywaar, te verdedig en skadeloos te hou, skadeloos van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit u oortreding van hierdie diensvoorwaardes of die dokumente wat hulle by verwysing insluit, of u oortreding van enige wet of die regte van 'n derde party.

AFDELING 15 - OEFENING

In die geval dat enige bepaling van hierdie bepalings van die diens is vasbeslote om te wees onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, sal sodanige bepaling nietemin afdwingbaar wees tot die volste mate toegelaat deur die toepaslike wet, en die onafdwingbaar gedeelte sal geag word losgemaak van die Algemene diens, sal sodanige bepaling nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings.

AFDELING 16 - BEËINDIGING

Die pligte en verpligtinge van die partye aangegaan is voor die vervaldatum sal oorleef die beëindiging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes.
Hierdie diensvoorwaardes is van krag nie tensy en totdat beëindig deur u of ons nie. Jy kan beëindig die Algemene Diens op enige tyd deur ons laat weet dat jy nie meer wil ons dienste te gebruik, of wanneer jy ophou met behulp van ons webwerf.
As in ons uitsluitlike oordeel jy dit nie, of ons vermoed dat jy gedruip het, om te voldoen aan enige term of bepaling van hierdie Diens, het ons ook kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd beëindig sonder kennisgewing en jy sal aanspreeklik bly vir alle bedrae verskuldig aan tot en met die datum van beëindiging; en / of daarvolgens kan ontken jy toegang tot ons dienste (of enige deel daarvan).

AFDELING 17 - ALLE OOREENKOMS

Die mislukking van ons uit te oefen of af te dwing enige reg of bepaling van die Algemene Diens sal nie 'n kwytskelding van sodanige reg of bepaling nie.
Hierdie diensvoorwaardes en enige beleid of bedryfstelsel reëls opgelaai deur ons op hierdie werf of in verband met die diens behels die hele ooreenkoms en begrip tussen ons en jou en geld vir die gebruik van die Diens, vervangt alle vorige of parallelle ooreenkomste, kommunikasie en voorstelle , hetsy mondelings of skriftelik, tussen jou en ons (insluitend, maar nie beperk tot, enige vorige weergawes van die Algemene Diens).
Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie bepalings van die Service sal nie beskou word teen die opstel van party.

AFDELING 18 - BEHEERREG

Hierdie diensbepalings en enige afsonderlike ooreenkomste waarby ons u dienste verskaf, sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die Verenigde Koninkryk.

AFDELING 19 - VERANDERINGS AAN DIENSVOORWAARDES

Jy kan die mees onlangse weergawe van die Algemene Diens hersien te eniger tyd op hierdie bladsy.
Ons behou die reg voor om ons uitsluitlike diskresie, te werk, te verander of vervang enige deel van hierdie bepalings van die Service deur die plasing van updates en veranderinge aan ons webwerf. Dit is jou verantwoordelikheid om ons webwerf te gaan vir die veranderinge. Jou volgehoue ​​gebruik van of toegang tot ons webwerf of die Service na die plasing van enige veranderinge aan die Algemene Diens aanvaarding van die veranderinge.

AFDELING 20 - KONTAKINLIGTING

Vrae oor die diensvoorwaardes moet aan ons gestuur word by sales@sarmsstore.co.uk